Fizjologia wysiłku fizycznego

Fizjologia człowieka – nauka zajmująca się procesami życiowymi organizmu ludzkiego (czynnościami i funkcjami jego komórek, tkanek i narządów oraz prawami, które tymi funkcjami rządzą).

Fizjologia wysiłku fizycznego:

Wydolność fizyczna – zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej o możliwie największej mocy w zależności od czasu trwania wysiłku.

– anaerobowa (MAP) – zdolność do wykonywania wysiłków krótkotrwałych o max i supramaxymalnej intensywności (typ szybkościowy).

– aerobowa (VO2max, progi metaboliczne) – zdolność do wykonywania długotrwałych wysiłków o submaksymalnej intensywności (typ wytrzymałosciowy).

Wytrzymałość wysiłkowa – zdolność organizmu do możliwie długiego wykonywania pracy fizycznej o określonej mocy.

Podział wysiłków fizycznych:

–  ze względu na energetykę (beztlenowe, tlenowe, mieszane)

– ze względu na charakter pracy mięśniowej (dynamiczne dodatnie, ujemne)

– ze względu na czas trwania (krótko-, długotrwałe)

– ze względu na intensywność (submaksymalne, maksymalne, supramaksymalne)

 

 Fizjologiczna kontrola treningu            Reakcje fizjologiczne