Trener Personalny Kraków

DLACZEGO Trener Personalny Kraków?

 

Bo jest to najbardziej efektywna i sprawdzona metoda osiągnięcia założonego celu przez ćwiczącego pracując z trenerem personalnym. Głównym założeniem treningu personalnego jest ułożenie zindywidualizowanego planu treningowego. Taki plan jest dostosowany do stanu zdrowia i wieku ćwiczącego . Pod uwagę są również brane parametry takie jak typ budowy somatycznej oraz poziom zdolności motorycznych. Trener jako fachowiec dobierze ćwiczenia mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ćwiczącego, przebyte kontuzje oraz wady postawy. Należy też pamiętać, że trener to przewodnik, mentor który inspiruje oraz wspiera w trudnych chwilach.

      Specjalizuję się w treningu cross fit, trening funkcjonalny, trening siłowy i wzmacniający. To czym się wyróżniam to trening specjalistyczny do wielu dyscyplin sportowych.