Progi mleczanowe

Można wyróżnić trzy progi mleczanowe:
•próg mleczanowy aerobowy (LT ang. Lactate
Threshold
•próg mleczanowy anaerobowy (AT ang.
Anaerobic Threshold
•próg maksymalnej równowagi mleczanowej
(MLSS ang. Maximal Lactate Steady

KRZYWA MLECZANOWA

 • Istotnych informacji o skuteczności prowadzonego treningu oraz wskazówek, co do dalszego postępowania z zawodnikiem dostarcza analiza samego przebiegu krzywej mleczanowej.
 • Profil ten jest uzależniony od proporcji stosowanych środków treningowych obciążających beztlenową i tlenową strefę metabolizmu.
 • W miarę wzrostu poziomu wydolności tlenowej, profil krzywej ulega spłaszczeniu i przesunięciu w kierunku wyższej intensywności wysiłku.
 • Sterowanie treningiem w oparciu o próg beztlenowy ma większe znaczenie w dyscyplinach stricte wytrzymałościowych.
 • BADAMY: biegaczy, kolarzy, triatlonistów itp

WARTOŚCI LT

(sól kwasu mlekowego = mleczan)

 • < 2 mmol/l jest typowe dla spoczynku,
 • 2 – 4 mmol/l to wartość optymalnego treningu,
 • 4 – 8 mmol/l zakwaszenie mięśni jest już znaczne,
 • > 8 mmol/l organizm włącza mechanizmy obronne – ATP nie może być dalej resyntezowane, komórki mięśniowe przestają pracować i wysiłek musi zostać przerwany.

Badanie stężenia mleczanu

 • Zarówno spoczynkowe jak i wysiłkowe, jest precyzyjnym testem diagnozującym wydolność i zdolność regeneracji zawodnika.
 • Przyjmuje się, że próg mleczanowy osiągany jest przy wartości tętna 85% HRmax, jednakże dla każdej dyscypliny sportu ta wartość trochę się różni.

PO CO NAM TE INFORMACJE?

 • Trenując w tej strefie (tzw. trening podprogowy) stopniowo podnosimy LT, w efekcie przy większej intensywności dłużej zostajemy w strefie tlenowej, co jest dla organizmu bardzo korzystne.
 • Częsty trening ponadprogowy (anaerobowy)^AT, czyli tzw. “dawanie na maxa„ 😉 obniża nasz LT, w konsekwencji wydolność stopniowo spada, czas regeneracji się wydłuża, pojawiają się różne dolegliwości, gdyż stały, wysoki poziom mleczanu we krwi obniża odporność. Dlatego ważne jest przemyślane i kontrolowane przekraczanie progu mleczanowego.

Próg beztlenowy

 • Wartość progu beztlenowego to niezbędny parametr w diagnostyce sportowców. Próg beztlenowy można określić poprzez oznaczenie stężenia kwasu mlekowego we krwi podczas trwania wysiłku, jest to próg mleczanowy (LT).
 • Zaobserwowano, że pod wpływem treningu próg mleczanowy (LT) objawia się po znacznym wzroście obciążenia. Dlatego w sporcie wyczynowym próg beztlenowy określany jest przy pomocy stężenia mleczanu we krwi.

Próg maksymalnej równowagi
mleczanowej (MLSS ang. Maximal Lactate
Steady)

 • Określa górną intensywność wysiłku, przy
  której poziom mleczanu we krwi utrzymuje się
  na podwyższonym, lecz stabilnym poziomie.
 • Odnosi się do maksymalnego obciążenia jakie może być utrzymywane przez dłuższy czas tj.: 45-60 minut.

Dodaj komentarz