Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki czyli ostry, umiejscowiony lub rozlany stan zapalny tego gruczołu, związany z przedwczesną aktywacją proenzymów trzustkowych i samostrawieniem trzustki, któremu towarzyszy obrzęk. Możliwy jest rozwój martwicy rozpływnej sąsiadujących tkanek, a czasami odległych narządów. OZT występuje incydentalnie lub przebiega nawrotowo  Jak leczyć? • łagodna wersja wymaga kilkudniowej głodówki, podaje się płyny dożylnie w celu […]

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek Definicja choroby : Ostra niewydolność nerek polega na zahamowaniu czynności nerek w zakresie wydalania wody i końcowych produktów przemiany białkowej oraz regulacji elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Częstotliwość występowania : Ostra niewydolność nerek występuje u około 200 osób na milion. Występuje u około 5% chorych na oddziałach internistycznych, 15% pacjentów po dużych zabiegach operacyjnych […]

Niedożywienie

Niedożywienie Definicja: Według ESPEN, niedożywienie” to stan wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania substancji żywieniowych, prowadzący do zmiany składu ciała, do upośledzenia fizycznej i mentalnej funkcji organizmu oraz wpływający niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej”. Epidemiologia: >Okolo 815 milionów ludzi na świecie cierpi głód i niedożywienie >1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, w […]

Niedokrwistość

Niedokrwistość (anemię) rozpoznaje się wówczas, gdy stężenie hemoglobiny we krwi wynosi mniej niż 13,5 g/dl u mężczyzn i 11,5 g/dl u kobiet. Niedokrwistość spowodowana niedoborami składników odżywczych występuje powszechnie u dzieci, młodych dziewcząt, kobiet ciężarnych (ma to związek ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki krwiotwórcze) oraz u osób starszych, co może wynikać z wielochorobowości, warunków socjoekonomicznych, […]

NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY

NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY (hipertyreoza) zespół objawów klinicznych, obejmujący liczne zaburzenia, które wynikają z nadmiernego pobudzenia wrażliwych komórek przez zwiększoną ilość krążących we krwi hormonów tarczycy: T3 (trójjodotyroniny) oraz T4 (tyroksyny) Epidemiologia: 2% populacji dorosłych; 5x częściej chorują kobiety szczególnie w wieku 20-40 lat Ryzyko zależy od wieku, podaży jodu i predyspozycji genetycznych Przyczyny: autoimmunologiczna choroba Gravesa- […]

Nadciśnienie

  Definicja Nadciśnienie tętnicze definiuje się jako wartości ciśnienia skurczowego >140     mmHg, a rozkurczowego >90 mmHg (u osób dorosłych i starszych). Nadciśnienie pierwotne (>90%przypadków) – nie ma wyraźnej przyczyny. Nadciśnienie wtórne powstaje na podłożu innej choroby np. nerek. Nadciśnienie nie daje specyficznych objawów przez co może pozostać nie zdiagnozowane przez długi czas. Po latach nieleczonego […]

MUKOWISCYDOZA

MUKOWISCYDOZA (ang. cystkic fibrosis CF) -to rzadka, wielonarządowa i przewlekła choroba uwarunkowana genetycznie. Dziedziczona jest recesywnie, co oznacza, że chore dziecko odziedziczyło 2 nieprawidłowe geny – jeden od ojca i jeden od matki. Przyczyną CF są mutacje genu kodującego białko błonowe CFTR, zaburzające czynność błony śluzowej nabłonka dróg oddechowych, przewodów trzustkowych, dróg żółciowych, jelit, nasieniowodów […]

Miażdżyca

Miażdżyca Powstające w ten sposób, i widoczne gołym okiem na wewnętrznej powierzchni naczynia, „pasma tłuszczowe” są najwcześniejszą postacią zmian miażdżycowych i znakiem rozpoznawczym miażdżycy w badaniach autopsyjnych. Z czasem do elementów składających się na pasma tłuszczowe dołączają elementy włókniste tkanki łącznej, które przerastając i otaczając pierwotne ognisko zapalne, separują je od reszty naczynia. Powstająca w […]

Kamica żółciowa

Kamienie mogą być pojedyncze lub mnogie, mogą powstawać w samym pęcherzyku żółciowym lub w przewodach żółciowych. Kamica żółciowa (łac. cholelithiasis} – choroba polegająca na powstawaniu złogów, czyli kamieni żółciowych w drogach żółciowych. Choroba może przebiegać bezobjawowo do chwili ataku kolki żółciowej. Mogą wystąpić ostre ataki, wymioty, silne wzdęcia, zatrzymanie gazów i stolca. Napady kolki wywołane […]

Galaktozemia

Galaktozemia to, wrodzona, metaboliczna choroba genetyczna. Organizm osoby dotkniętej galaktozemią nie przetwarza cukru – galaktozy, dostarczanej z pożywieniem zawierającym laktozę, czyli cukier mlekowy – w glukozę niezbędną do prawidłowej pracy narządów całego ciała. Zaburzenie to spowodowane jest brakiem odpowiednich enzymów trawiennych, odpowiedzialnych za trawienie cukrów. Galaktozemia może być powodowana również złożonymi zaburzeniami metabolicznymi. LECZENIE GALAKTOZEMII […]