Obliczanie wartości wydatków energetycznych

Całkowite zapotrzebowanie energetyczne organizmu najczęściej określa się po¬przez powiększenie wartości podstawowych wydatków energetycznych o określony poziom aktywności fizycznej (Pkystcal Actiuity Levels — PAL).
W 2001 roku we wspólnym raporcie FAOAVHO/UNU zaproponowano teoretyczne współczynniki opisujące energetyczność codziennych aktywność w określonej jednostce czasu. Zalecenia FAOAM4O/UNU (2004) określają:
■ poziom aktywności dla osób mało aktywnych fizycznie jako PAL = 1.40 do 1.69;
■ dla osób aktywnych lub średnio aktywnych – PAL od 1,7 do 1,99;
■ przy intensywnym lub bardzo intensywnym trybie życia – PAL od 2,0 do 2,4.
Dla osób lezących bezruchu przyjmuje się poziom aktywności fizycznej PAL= 1.1, zapewniający jedynie przeżycie i niewystarczający do utrzymania dobrego stanu zdrowia, natomiast poziom aktywności w czasie snu szacuje się na ok. 0,95.
U osób prowadzących siedzący tryb życia, nieuprawiających dodatkowych ćwiczeń fizycznych. średnie wartości PAL wynoszą 1,21-1.27 , natomiast u stosujących jednocześnie niewielką, niezbyt intensywną aktywność przyjmuje się wartości PAL w granicach 1.4-1.5. Dla osób wykonujących pracę, której towarzysz}7 dodatkowa aktywność fizyczna, PAL= 1,6-1.7. a przy pracy wymagającej stania -1,8-1.9.

Tabela 1.3 ————————————————————–

Klasyfikacja poziomów aktywności fizycznej – PAL

Tryb życia Poziom aktywności fizycznej – PAL
osoby >10. roku życia dzieci <10. roku życia
Mało aktywny 1.40-1,69 1.30-1,40’
Umiarkowanie aktywny 1.70-1.99 1.40-1.655
Bardzo aktywny 2.00-2.40 1.80-1.95’

‘ Dzieci w wieku 6-: O lat. ‘ Dzieci w wieku 1-10 lat.

Źródło: FAO/WHO/UNU Report. 2004.

Jeżeli przynajmniej pięć dni w tygodniu przez 30-60 min intensywnie się ćwiczy, wymaga to zwiększenia założonej wartości PAL o 0.3. Wykonywanie ciężkiej pracy fi^cznej powoduję przyjęde poziomu aktywności rzędu Z.O-2,4. Jej poziom u osób uprawiających sport wynosi od 2,0 do 3,5, i może być większy niż 2,4 u zawodowo trenujących. Jednak tak dużej intensywności ćwiczeń fizycznych nie da się utrzymać na stałym poziomie przez dłuższy czas (dotyczy ona czasu treningów i zawodów).

– Tabela 1.4 ————————————————————————————————–

Poziom aktywności fizycznej (PAL) dla wybranych czynności i ćwiczeń, w odniesieniu do podstawowych wydatków energetycznych osób dorosłych

Rodzaj aktywności fizycznej Poziom aktywności fizycznej – PAL (w odniesieniu do PPM/godz.)
mężczyźni kobiety
Sen 1.0 1.0
Leżenie 1.2 1.2
Spokojne siedzenie 1.2 1.2
Praca biurowa 1.3 1.7
Wypoczynek w pozycji siedzącej (np. gra w karty) 1.4 2.1
Stanie bez wykonywania innych czynności 1.4 1.5
Praca stojąca 2.7 1
Spacer 2.5 3.0
Marsz 3.2 3.4
Marsz z dużym obciążeniem 3.5 4
Wchodzenie pod górę

■ normalnym krokiem

5.7 4.6
■ szybkie 7.5 6.6
■ z dużym obciążeniem 6.7 6.0

 

Schodzenie z góry

■   powoli

■   normalnym krokiem

■  szybkie

2.8

3.1

3.6

2.3

3.0

3.4

Gotowanie 1.8 1.8
Lekkie sprzątanie 2.7 2.7
Zamiatanie f 3.0
Pranie ręczne 3.0 3.0
Prasowanie   1.4
Zmywanie   1.7
Mycie okien, pastowanie 3.7 3.7
Opieka nad dziećmi   2.2
Prace związane z motoryzacją (naprawa) 3.6 1
Prace przy taśmie produkcyjnej 3.1 2.7
Prace związane z elektrycznością 3.1 2.0
Prace związane z przemysłem chemicznym 3.5 2.9
Praca w laboratorium 2.0  
Prowadzenie ciężarówki 1.4  
Ciężkie prace budowlane 5.2 1
Murowanie 3.3  
Prace stolarskie 3.2  
Malowanie i wykańczanie pomieszczeń 2.8 _ 1
Ręczne prace w gospodarstwie rolnym 6.8 5.0=
Karmienie zwierząt 3.6 4.0
Pielenie 2.5-5 2.9
Ścinanie drzew 4.8  
Rabanie drewna 4.2  
Koszenie trawy – mechanicznie 4.7 5.0
Praca w kopalni 4.9-6.0  
Wypoczynek o małej intensywności (np. kręgle, golf, żeglowanie itp.) 2.2-4.4 2.1-4.2
Wypoczynek o średniej intensywności (np. taniec, pływanie, tenis itp.) 4.4-6.6 4.2-6.3
Wypoczynek o dużej intensywności (np. gra w piłkę, jogging. wioślarstwo itp.) > 6.6 > 6.3

Brak danych dla mężczyzn lub kobiet.

– Dla mężczyzn wymienione cięższe prace, np. praca widłami, dla kobiet lżejsze, np. zbieranie, przestawanie snopków zbóż.

Źródło: FAO/WHO/UNU Report. 1985.

Dodaj komentarz